top of page
indir (1).jpeg

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı; fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimin hızla devam ettiği yaşamın erken yıllarında ortaya çıkabilecek gelişimsel gecikmelerin ve psikolojik sorunların fark edilerek çocuğa ve ergene bu zorlukları aşmasında gerekli olan başa çıkma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Çocuk ve ergenler, tıpkı yetişkinler gibi gündelik hayatta pek çok stres verici olayla karşılaşabilmektedir. Çocuk ve ergenlerde danışmanlığına başvuru nedenleri olarak başta gelişimsel sorunlar, okul sorunları ve aile ile ilişkili sorunlar gelmektedir. Çocuk ve ergenler ile yürütülen danışmanlık çalışmalarında izlenen yol çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak belirlenir. Her çocuk biricik ve kendine özgüdür. Bu nedenle, danışmanlık çocuğun kendine has ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yöntemlerle gerçekleştirilir. Oyun Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Sanat Terapisi, EMDR ve Bilişsel Özel Eğitim çalışmaları bunların başlıcalarıdır. Çocuk ve ergen danışmanlığında ebeveyn görüşmeleri ile anne baba danışmanlık sürecine dahil edilmektedir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığına  Başvurulan Konular

Akademik beceriler ve okul ile ilgili sorunlar

Öğrenme güçlüğü

Dikkat Eksikliği

Gelişimsel sorunlar

Sosyal beceriler

Özgüven eksikliği

Uyku ve yeme sorunları

Alt ıslatma / Alt kirletme

Kaygı sorunları

Sınav kaygısı

Fobiler

Öfke sorunları

Kurallara karşı gelme

Akran zorbalığı

Anne baba ile çatışma

Kardeş kıskançlığı

indir_edited.jpg
bottom of page