top of page

Çift ve Aile Danışmanlığı

family-counselling-concept-unhappy-man-260nw-1640482282.jpg

Çift/Aile danışmanlığı, çiftlerin yaşadığı uyum sorunları ve/veya aile içinde yaşanan sorunlara yönelik olarak gerçekleştirilen psikolojik destek çalışmasıdır. Çiftler genellikle evlilik öncesi ya da evlilikte yaşanan çatışma, kavga, anlaşmama gibi sorunlar ya da cinsel sorunlar nedeniyle danışmanlıktan faydalanmaktadır. Genellikle çiftler yaşanan sorunları kendi aralarında çözemediklerinde ve bir kriz durumu ortaya çıktığında (ayrılık, boşanma, aile içi şiddet gibi) destek almak üzere başvurmaktadır.

Ancak çift ilişkisini sağlam bir zeminde kurmak ve sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmek amacıyla akut bir sorun olmadığı zamanlarda da çift danışmanlığından faydalanmak mümkündür. Aile danışmanlığında ise aile üyelerinin tamamı, bir diğer ifade ile anne baba, çocuklar ve aile ile birlikte yaşayan diğer üyeler (anneanne, babaanne, dede, dayı, hala vs.) danışmanlık sürecine katılmaktadır. Aile içinde genellikle bir aile üyesindeki belirgin şikayetler ile danışmanlığa başvurulmakla birlikte aile üyelerinin tamamının etkilendiği ve hepsinin sorunun çözümünde rol almasını gerektiren bir danışmanlık sürecidir.

Çift ve Aile Danışmanlığına  Başvurulan Konular

Aile içi çatışma

Aile içi şiddet

Çift çatışması

Aldatma

Ayrılık / Boşanma süreçleri

Evlilik Öncesi Danışmanlığı

Bağımlılık

Ailede psikopatoloji tanısı almış bireyler olması

Ailede özel gereksinimli çocuklar olması

images_edited.jpg
bottom of page