top of page
indir (19)_edited.jpg

Bireysel Danışmanlık 

Bireysel Danışmanlığa Başvurulan Konular

Travma kaynaklı sorunlar

Kayıp ve Yas

Depresyon

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Öfke Sorunları

Sosyal Fobi

Fobiler

Bağımlılıklar

Yeme Bozuklukları

Stres verici yaşam olayları (ayrılık, boşanma, hastalık, iş kaybı vb.)

Cinsel sorunlar

images_edited.jpg

Bireysel Danışmanlık; Kişilerin yaşadıkları psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine destek olmak ile birlikte kendilerini keşfetmelerine ve sağlıklı bir ruhsal bütünlük içinde gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gündelik hayatta pek çok zor durumla karşı karşıya kalan yetişkinler başta kişilerarası ilişkiler, iş yaşamı, stres verici yaşam olayları ve aile ile ilişkili sorunlar hakkında bireysel danışmanlıktan fayda sağlamaktadır. Bireysel danışmanlık, kişinin yaşadığı sorunları tetikleyen etmenleri fark etmesi, kendisini en iyi şekilde tanıması ve kendisiyle sağlıklı bir ilişki geliştirmesi, sorun çözme becerilerini geliştirmesi ve bireysel hedefleri doğrultusunda ilerlemesini içermektedir.

bottom of page