top of page

Bilişsel Beceri Geliştirme Danışmanlığı

indir (25).jpeg

Öğrenme ile ilgili problemlerin büyük kısmı zayıf bilişsel becerilerden kaynaklanır. Öğrenme, okuma, yazma, hatırlama, canlandırma, problem çözme, akıl ve mantık yürütme bilişsel becerilerimiz sayesinde gerçekleşir.

Bilişsel beceri geliştirme programlarıyla, bu beceriler yoğun ve eğlenceli egzersizlerle güçlendirir. Beynimiz vücudumuzdaki diğer kaslardan farklı değildir; kullandığımız zaman gelişir, kullanmadığımızda zayıflar. Okul, iş ya da sosyal yaşamdaki performansımız zihnimizin bilgiyi nasıl algıladığı, işlediği ve nasıl kullandığına bağlıdır. Yeni şeyler öğrenmek ve zorlu zihinsel görevlerin üstesinden gelmek için bilişsel becerilere ihtiyaç duyarız. Bu becerilerden bazıları; dikkat, konsantrasyon, odak, hafıza, mantık, akıl yürütme ve işlemleme hızıdır. Bilişsel becerilerimizden sadece bir tanesinin bile zayıf olması durumunda yeni şeyler öğrenmek, öğrenilenleri hafızada tutmak ve gündelik hayatta uygulamak zorlaşır. Bilişsel Beceri Programı, beyni yoğun bilişsel egzersizlerle uyararak, var olan sinir bağlarını güçlendirir ve yeni bağlar oluşmasını sağlar. Böylelikle altta yatan zayıf bilişsel beceriler geliştirilerek bilginin daha kolay ve doğru şekilde işlenmesi sağlanır.

Dikkat Eksikliği ve Özel Öğrenme Güçlüğünün tedavi sürecinde; öğrencinin akademik performansını artırıcı, ders çalışmasını, ödev yapmasını, sınavlara hazırlanmasını, evdeki ve okuldaki davranışlarını, duygu ve dürtü kontrolünü, sosyal becerilerini, özgüvenini ve psikolojik sağlamlığını geliştiren bir yöntem olarak kullanılır. 

Bilişsel Beceri Geliştirme Danışmanlığı ile Üstesinden Gelinen Problemler

Dikkatini sürdürmede zorluk

Verilen görevleri zamanında tamamlamakta zorluk

Okuduğunu anlamakta zorluk

Günlük aktiviteleri planlamada zorluk

Verilen yönergeleri takip etmekte zorluk

Söylenen şeyleri unutma ve tekrar dinleme ihtiyacı hissetme

Sık sık eşyalarını kaybetme

Yazı yazarken sık sık yazım hatası yapma

Zayıf yer-yön duygusu

child-frustrated-while-doing-homework.jpg
bottom of page